Informujemy, że w dniu 1 marca 2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzyniu Podlaskim przekazał zawiadomienie dla odbiorców wody z sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia w Branicy Radzyńskiej o warunkowej przydatności wody do spożycia.
Komunikat skierowany jest do odbiorców wody z miejscowości: Branica Radzyńska, Branica Radzyńska-Kolonia, Marynin, Ustrzesz, Zbulitów Duży, Stasinów, Siedlanów, Bedlno Radzyńskie, Białka.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. , poz.2294).
Woda będzie poddawana chlorowaniu w celu stabilizacji wymaganych parametrów.  Woda do celów konsumpcyjnych powinna być używana WYŁĄCZNIE PO PRZEGOTOWANIU
Za niedogodności przepraszamy.

Treść komunikatu