Urząd Gminy Radzyń Podlaski informuje, iż właściciele gospodarstw rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane ostatnimi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, w postaci deszczu nawalnego, powodzi lub opadów gradu mogą składać indywidualne wnioski do Urzędu Gminy Radzyń Podlaski w sprawie oszacowania tych szkód w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2020 r. Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie. Prosimy o niezwłoczne składanie wniosków. Wniosek dostępny jest w Urzędzie Gminy pokój nr 1 lub do wydrukowania w poniższych załącznikach. Więcej informacji pod nr telefonu 834131810 Formularze oświadczeń w załącznikach:

Wniosek o oszacowanie strat, oświadczenie_uprawy
Wzór upoważnienia do reprezentowania producenta rolnego
zał. nr 1. Oświadczenie_zwierzęta 2020
zał. nr 2. Oświadczenie_straty w plantacjach wieloletnich
zał. nr 3. Oświadczenie_budynki maszyny
zał. nr 4 Oświadczenie_susza