W piątek 3 lipca br. w lesie przy miejscowości Sitno odbyły się coroczne obchody upamiętniające 80-tą rocznicę egzekucji harcerzy radzyńskich przez okupanta hitlerowskiego. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Gminę Radzyń Podlaski na czele z Wójtem Wiesławem Mazurkiem oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. W obchodach wziął udział Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski.
Głównym elementem obchodów była msza święta polowa przy pomniku pomordowanych w lesie koło wsi Sitno. Nabożeństwo sprawował ks. Michał Gosk. W obchodach wzięły również udział liczne grupy harcerzy, wójtowie gmin Borki i Wohyń, kadra pedagogiczna z terenu Gminy Radzyń Podlaski oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości.