Stanowisko

Imię i Nazwisko

Nr telefonu

Nr pok.

Wójt Gminy

Wiesław Mazurek

834131801

3

Zastępca Wójta Gminy

Anna Grochoła

834131802

3

Referat administracyjny

Stanowisko ds. Obsługi organów gminy, kadr, oraz aktywizacji społeczności lokalnej

Alicja Rosińska

834131818

201

Stanowisko ds. obywatelskich i archiwum zakładowego

 

834131806

10

Stanowisko ds.ewidencji działalności gospodarczej i zarządzania gminnym zasobem nieruchomości

 

834131806

10

Stanowisko ds. administracyjnej obsługi oświaty

 

834131819

209

Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Agata Witkowska

834131810

1

Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Anna Skwara

834131810

1

Stanowisko ds.  ochrony informacji niejawnych, spraw wojskowych, OC, zarządzania kryzysowego i bhp

Waldemar Blicharz

834131800

 

Stanowisko ds. informatyki, promocji i administrowania gminnymi jednostkami OSP

Daniel Howorus

834131804

203

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

Jolanta Mazurek

834131800

3

Stanowisko ds. monitoringu energii odnawialnej

Katarzyna Milczarek

834131810

1

Referat Inwestycji i Rozwoju

Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania zewnętrznych środków inwestycyjnych

Aleksandra Belniak

834131818

201

Stanowisko ds. drogownictwa

 Iga Olek

834131811

4

Stanowisko ds. inwestycji i administrowania gminnymi obiektami użyteczności publicznej

Michał Skowron

834131811

4

Stanowisko ds. zaopatrzenia i gospodarki materiałowej

Adam Adamski

834131804

203

Pomoc administracyjna

 

834131804

203

Konserwator gminnej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej

Tadeusz Raczyński

693907021

Ujęcie wody w Białej

Konserwator gminnej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej

Marin Wąsowski

693907020

Ujęcie Wody w Branicy Radzyńskiej

Referat finansowy

Skarbnik Gminy  Kierownik Referatu Finansowego

Zenon Matejek

834131809

7

Zastępca Głównego Księgowego

Agnieszka Jarzyna

834131808

6

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Beata Mazur

834131808

6

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 

834131805

8

Stanowisko ds. księgowości podatkowej, windykacji i rozliczeń z Urzędem Skarbowym

Anna Meksuła

834131805

8

Stanowisko ds. księgowości oświatowej i środków transportu

Aneta Petkowicz

834131814

204

Stanowisko ds. płac w oświacie

Beata Matejek

834131814

204

Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych

Iga Koczkodaj

834131803

2

Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych

Janusz Niewęgłowski

834131803

2

Stanowisko ds. obsługi kasowej oraz opłat za wodę i ścieki

Gabriela Cieślak

834131807

5

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Dyrektor

Agnieszka Nurzyńska

834131815

9

 

Artur Dadasiewicz

834131815

9

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik

Małgorzata Kułak

834131813

206

Główny Księgowy

Teresa Doluk

834131813

206

Pracownik socjalny

Elżbieta Matuszewska

834131817

202

Pracownik socjalny

Agnieszka Domańska

834131817

202

Pracownik socjalny

Małgorzata Szymanek

834131817

202

Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych

Edyta Szwed

834131816

206

Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych

Olga Tarnowska

834131816

207

Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych

Dorota Mazurek

834131816

207