W dniu 19 marca w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy  jednostki OSP z terenu  powiatu radzyńskiego podpisały umowy dotacji na realizację zadań publicznych województwa lubelskiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego z konkursu pt. „Lubelskie wspiera OSP”. W uroczystym podpisaniu i przekazaniu umów dotacji udział wzięli: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek, Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski  oraz Włodarze Gmin z terenu powiatu radzyńskiego, a także strażacy.

Głównym celem konkursu „Lubelskie wspiera OSP” jest utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa lubelskiego poprzez zwiększenie potencjału ratowniczego oraz poprawę możliwości funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych w województwie. Przyznano 1211 dotacji, których maksymalna kwota to 10 tysięcy złotych. Druhowie otrzymane finanse przeznaczą na zakupy bieżące np. węże, latarki, hełmy, radiotelefony itp., zakup ubrań specjalnych, zakup sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego oraz na remont lub zakup pojazdów.

Z Gminy Radzyń Podlaski dofinansowanie otrzymało 6 straży: OSP Biała, OSP Siedlanów, OSP Żabików, OSP Branica Radzyńska – Kol., OSP Płudy , OSP Bedlno