Wójt  Gminy Radzyń Podlaski działając na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji( DZ. U z 2021 r. poz. 485) zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Radzyń Podlaski obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji
Przedmiotem konsultacji jest objęta projektem uchwały propozycja wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski.

Zakres konsultacji jest ograniczony do zagadnień związanych z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego  i obszaru rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski.

Konsultacje społeczne trwać będą od dnia 23 grudnia 2021 r. do dnia 21 stycznia 2022 r. do godz. 15.30 i odbywać się będą z wykorzystaniem następujących form:

1.Zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza  konsultacyjnego.
Wypełnione formularze konsultacyjne można dostarczyć:
- droga elektroniczna na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule wiadomości „ konsultacje obszaru rewitalizacji”;
-korespondencyjnie na adres: Gmina Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski z dopiskiem „ Konsultacje obszaru rewitalizacji”
- bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski, w godzinach pracy urzędu 7.30-15.30
2. Spotkanie informacyjne z interesariuszami, podczas którego omówiony zostanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Radzyń Podlaski obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji odbędzie się w dniu 5 stycznia 2022 r. o godz.15:00, w Urzędzie Gminy Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski, sala konferencyjna- parter.
3. Zbieranie uwag ustnych w siedzibie Urzędu Gminy Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski, ,od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.- sekretariat

 

                                                                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                                                                             (-) Wiesław Mazurek

projekt uchwały

zarządzenie nr 68/2021

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski przeprowadzonych w terminie od 23 grudnia 2021 r. do 21 stycznia 2022 r.