W dniu 27 czerwca 2020 roku miała miejsce w Brzostówcu piękna i podniosła uroczystość poświęcenia nowego krzyża, postawionego przy kapliczce koło Szkoły Podstawowej w Brzostówcu. Krzyż wykonał osobiście Pan Radosław Maćkiewicz z Warszawy, zięć Pana Józefa Marka Kowalczyka. Postawienie i poświęcenie krzyża miało miejsce na pamiątkę imienin Władysława Kowalczyka, który zbudował przed laty kapliczkę przy Szkole Podstawowej. Poświęcenia nowego krzyża dokonał Proboszcz Parafii Świętej Trójcy - Ks. kan. Krzysztof Pawelec. W słowie skierowanym do obecnych na tej uroczystości wskazał na wagę świadectwa krzyża w naszej kulturze oraz jego utrzymanie w przestrzeni publicznej. Niewątpliwie usytuowanie nowego krzyża obok Szkoły Podstawowej i na skrzyżowaniu i zakręcie drogi z Brzostówca do Płudów jest ważną przestrzenią publiczną. Ks Proboszcz podziękował wykonawcy krzyża i całej rodzinie Kowalczyków za tą piękną inicjatywę . Uroczystość poświęcenia nowego krzyża uświetnił swo ją obecnością i pięknym okolicznościowym przemówieniem - Pan Wiesław Mazurek - Wójt Gminy Radzyń Podlaski.  Wójt zdeklarował wyrównanie terenu koło kapliczki i krzyża i wyłożenie tego miejsca kostką. Uroczystość ta zgromadziła, pomimo burzowej pogody, licznych mieszkańców wsi Brzostówiec.  Wszyscy obecni na tej pięknej uroczystości brali też udział w tradycyjnym nabożeństwie czerwcowym, odprawianym codziennie, od niepamiętnych czasów przy tej kapliczce i krzyżu przez mieszkanki Brzostówca.,

tekst i fot. Józef Marek Kowalczyk