W dniu dzisiejszym w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Lubelskiego Wójt Gminy Radzyń Podlaski – Wiesław Mazurek oraz Skarbnik Gminy – Zenon Matejek podpisał  umowę  o dofinansowanie projektu w zakresie edukacji z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 na kwotę 274 967 zł. Celem głównym projektu” Radzyń Podlaski stawia na edukację pozaformalną” jest nabycie w okresie 01.12.2023-30.06.2024 nowych umiejętności, kompetencji, uzdolnień, zainteresowań poza edukacją formalną dla uczniów z terenu Gminy Radzyń Podlaski (m.in. kompetencji i umiejętności matematycznych, cyfrowych, z zakresu wielojęzyczności, świadomości i ekspresji kulturalnej, pracy zespołowej, nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, myślenia krytycznego i rozwiązywania problemów) .

Projekt umożliwi  nabycie nowych umiejętności min. 90% z 232 uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej (99K+133M) którzy uczą się w jednej ze szkół podstawowych z  woj. lubelskiego podlegających pod Gminę Radzyń Podlaski. Dzięki projektowi  min. 90 % z 232  uczniów nabędzie nowe umiejętności kompetencje, uzdolnienia, zainteresowania poza edukacją formalną w ramach środków pochodzących Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania FELU.10.3-Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury)