Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

17 stycznia 2017

Zwrot podatku akcyzowego luty 2017

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

W terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

Przy składaniu wniosku proszę o podawanie numeru rachunku bankowego na który będzie dokonany zwrot

Czytaj więcej o: Zwrot podatku akcyzowego luty 2017
13 stycznia 2017

Informacja

DO 100 TYS. ZŁ NA INNOWACYJNE POMYSŁY Z POGRANICZA EDUKACJI I RYNKU PRACY

 Jeśli masz pomysł, który może poprawić sytuację osób młodych wchodzących na rynek pracy zgłoś się do konkursu ogłoszonego w ramach projektu „Mikro innowacje – makro korzyści”. Grant w wysokości do 100 tys. zł może być przyznany zarówno na rozwiązania, które można wprowadzić na etapie ostatnich lat edukacji jak również na wszelkie nowatorskie usprawnienia poprawiające sytuację absolwentów na rynku pracy. 

 

 

Czytaj więcej o: Informacja
10 stycznia 2017

Ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie
Powiększ zdjęcie
29 grudnia 2016

Energia słoneczna dla Gminy Radzyń Podlaski

Uprzejmie informuję, że Gmina Radzyń Podlaski w ramach konkursu nr RPLU.04.01.00-IŻ.00-06-001/16 Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 podpisała umowę na dofinansowanie z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Energia słoneczna dla Gminy Radzyń Podlaski”.

 

Czytaj więcej o: Energia słoneczna dla Gminy Radzyń Podlaski
28 grudnia 2016

Informacja ARiMR

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających  w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy,   nie później jednak niż do 31 grudnia.

Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt należy umieścić w księgach rejestracji stad i przekazać  Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR  w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu

 Wypełniając spis stada należy:

  1. Wypełnić Spis stanu stada oddzielnie dla każdego gatunku;
  2. W polu ”Numer siedziby stada” należy wpisać numer siedziby stada, w której spis został przeprowadzony;
  3. Wskazać, którego gatunku zwierząt w danej siedzibie stada Spis dotyczy;
  4. W przypadku Spisu stanu stada (bydło, owce , kozy) należy wypełnić pola wpisując numery zwierząt znakowanych indywidualnie;
  5. W przypadku Spisu stanu stada dla gatunku świnie należy wpisać liczbę zwierząt oznakowanych przebywających w siedzibie stada na dzień dokonania Spisu.

 

Informacje dodatkowe pod numerem tel. 83 352 7980

                                                                               

Czytaj więcej o: Informacja ARiMR
Powiększ zdjęcie