plakat

Biuro Programu „Niepodległa”, jak każdego roku, zaprasza do włączenia się w akcję „Niepodległa do hymnu”. Zdajemy sobie jednak sprawę, że tym razem, ze względu na trudne warunki ogólnoświatowej pandemii obchody Narodowego Święta Niepodległości będą musiały być inne niż zwykle i odbyć się z zachowaniem wymogów reżimu sanitarnego

życzenia Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele, Pracownicy Oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, szczęścia, zadowolenia, cierpliwości, wytrwałości oraz wszelkiej pomyślności. Niech Wasza praca daje poczucie dumy z dobrze wypełnionego powołania. Niech Wasz trud owocuje w postaci celujących wyników w nauce . Życzę abyście byli autorytetem i cieszyli się szacunkiem społecznym nas wszystkich. Serdecznie gratuluję nagrodzonym.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski
Wiesław Mazurek

  Akademia Młodego Przyrodnika

W ostatnim tygodniu września uczniowie klasy siódmej Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Białce, pod opieką nauczycielki przyrody Edyty Skrzeczkowskiej, brali udział w drugiej edycji Projektu „Akademia Młodego Przyrodnika” - w zakresie cyklu GEOEKSPLORATOR. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem Projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczestników i umiejętności uniwersalnych takich jak: umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy w grupie, kreatywność i innowacyjność.

zoo

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim w celu pozyskania środków na odnowę miejsca śmierci harcerzy radzyńskich złożył wniosek do Fundacji ORLEN zatytułowany „Harcerzom radzyńskim cześć i chwała”. W połowie lipca 2020 roku rozpoczęły się prace rozbiórkowe prowadzone przez ekipę remontową Gminy Radzyń Podlaski. Rozmontowano płotek i opaskę wokół kamienia. Potem do pracy przystąpili pracownicy firmy Termo Dom, którzy ułożyli wokół kamienia  opaskę z granitu oraz ułożyli kostkę. Strażacy z OSP w Paszkach Dużych oczyścili kamień z zielonego nalotu. Został pomalowany krzyż, zamontowany płotek. Dyrektor ze Szkoły Podstawowej w Paszkach Dużych podjął się odnowienia napisu na kamieniu.

logo

Informuję, że zostały ogłoszone konsultacje społeczne Programu Współpracy Gminy Radzyń Podlaski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2021.  Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 8 października 2020 r. do 19 października 2020 r.

Wójt Gminy Wiesław Mazurek

senioriada

Na przekór deszczowej niedzieli i koronawirusowi, ale z zachowaniem środków ostrożności 27września  Koło Gospodyń Wiejskich w Zbulitowie Dużym zaprosiło nas na II Senioradę - ZŁOTA  JESIEŃ  w Zbulitowie, Przybył pan Wójt Wiesław Mazurek, pani Anna Grochoła zastępca Wójta oraz przewodnicząca Rady Gminy pani Barbara Palica. Pani Krystyna Lemańska świetnie spisała się w roli konferansjera, akordeonistki, śpiewaczki, a przede wszystkim organizatorki, a KGW stanęło na wysokości zadania i przygotowało wspaniałe smakołyki. Dziękujemy za niezwykle miłe przyjęcie.