Wodociągi i Kanalizacja - Gmina Radzyń Podlaski

Telefony alarmowe  (awaria wodociągu i kanalizacji)

tel. 693907021 - Ujęcie Wody w Białej, konserwator Tadeusz Raczyński

tel. 693907020 - Ujęcie Wody w Branicy Radzyńskiej - Kol., konserwator Marcin Wąsowski

tel. 693907019 - Kierownik