Modernizacja drogi Brzostówiec:
Dofinansowanie 72 314, 90 zł
Całkowita wartość inwestycji 152 315, 00 zł,   

Budowa wodociągu Bedlno:
Dofinansowanie 125 119, 78 zł
Całkowita wartość inwestycji 129 039, 00 zł,    

Rozbudowa hali Bedlno:
Dofinansowanie 43 900, 22 zł
Całkowita wartość inwestycji 46 789, 00 zł,    

Dotacja modernizacja drogi Białka Ustrzesz:
Dofinansowanie 549 709, 00 zł
Całkowita wartość inwestycji 1 653 208, 96 zł,   
 
Zestaw narzędzi OSP Paszki Duże:
Dofinansowanie 36 990, 00 zł
Całkowita wartość inwestycji 36 990,00 zł,   

Przebudowa drogi Branica Radzyńska Kolonia:
Dofinansowanie 153 902, 11 zł
Całkowita wartość inwestycji 156 662, 00 zł,   

Dotacja OSP Bedlno samochód:
Dofinansowanie 232 665, 00 zł
Całkowita wartość inwestycji  825 330, 00 zł,   

Modernizacja drogi Branica Radzyńska Kolonia:
Dofinansowanie 71 494, 99 zł
Całkowita wartość inwestycji 178 975, 00 zł,    

Oświetlenie uliczne Branica Radzyńska Kolonia:
Dofinansowanie 40 000, 00 zł
Całkowita wartość inwestycji 40 000, 00 zł,    

Modernizacja drogi w miejscowości Stasinów:
Dofinansowanie 49 339, 01 zł
Całkowita wartość inwestycji 126 347, 00 zł,    

Termomodernizacja Sali Konferencyjnej:
Dofinansowanie 82 844, 59 zł
Całkowita wartość inwestycji 738 000, 00 zł,