BENEFICJENT: GMINA RADZYŃ PODLASKI
Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tytuł operacji: ”Budowa  miejsc rekreacji i wypoczynku w msc. Brzostówiec”
W ramach realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: Poprawa oferty rekreacyjnej poprzez budowę nowych miejsc rekreacji i wypoczynku
Umowa o przyznaniu pomocy Nr  01977 -6935-UM 0313773/22 z dnia 28.09.2022 r.
Kwota przyznanych środków na  realizację operacji:128 703,00