Opis planowanego przedsięwzięcia  
Projekt obejmuje wykonanie robót remontowych wewnątrz i zewnątrz budynku. Przewiduje się rozebranie ścian wewnętrznych z wyjątkiem pomieszczeń w części wschodniej budynku oraz wykonanie podciągu z dwuteownika podtrzymującego konstrukcję dachu opartego na słupach stalowych z kształtownika zamkniętego posadowionych na istniejących fundamentach.

Ponadto planuje się zamurowanie 8 otworów okiennych, a w pozostałych wymianę okien drewnianych na okna z PCV. Istniejące piece węglowe zostaną wyburzone. Wnęka przy wejściu głównym zostanie zamurowana i po osadzeniu drzwi wejściowych tworzyć będzie wiatrołap, z którego po przebiciu otworu drzwiowego możliwe będzie wejście do projektowanej części socjalnej.
Część socjalna obejmować będzie szatnię oraz dwa sanitariaty. Na całości przewiduje się rozbiórkę podłóg drewnianych oraz wykonanie posadzki z płytek gresowych na podkładzie betonowym i podsypce z pospółki. Ściany w sanitariatach wyłożone będą glazurą o wys. 2m. Na całości przewiduje się wykonanie sufitu podwieszanego z płyt boazeryjnych PCV na stelażu drewnianym. Wentylacja grawitacyjna z rur Spiro z osadzdzeniem wywietrzników na dachu. Przewiduje się wymianę pokrycia dachu z płyt azbestowo-cemnetowych na blachę trapezową z wymianą obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych. Przy wejściu głownym do budynku wykonany zostanie podest wejściowy i nad nim daszek zabezpieczający o konstrukcji metalowej i pokryciu bezbarwnymi płytami poliwęglanowymi. Ponadto planowana jest wymiana instalacji elektrycznej w całym budynku.
Informacja Wójta Gminy 
Informuję, że w roku 2006 realizowany będzie projekt pn. „Adaptacja budynku szkoły na Dom Ludowy w Głównym gm. Radzyń Podlaski” zgodnie z umową nr 61412-UM4300087/06 z dnia 01 lutego 2006 roku zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiegoa Gminą Radzyń Podlaski.Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” Działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.