Tytuł projektu: Poprawa stanu bazy obiektów użyteczności publicznej – Domu Ludowego w Stasinowie, Gm. Radzyń Podlaski. Działanie: „ Odnowa i rozwój wsi ” objętego PROW na lata 2007-2013.
Beneficjent:  Gmina Radzyń Podlaski.
Umowa o przyznanie pomocy: Nr 00236-6922-UM0300511/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z dnia 4 stycznia 2011 r.
Planowany termin zakończenia prac : czerwiec 2011 r.
Plan finansowy operacji w złożonym wniosku:

- Wartość całkowita projektu:  177 063,18 zł
- Koszty kwalifikowane : 145 133,75 zł
- Kwota dofinansowania: 108 850 zł
Cele projektu:  Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Sołectwa Stasinów , Gmina Radzyń Podlaski, poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych  i kulturalnych, poprzez   podniesienie standardu obiektu  jako miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Stasinów i mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski.
Podniesienie estetyki obiektu oraz wykonanie instalacji grzewczej – kominkowej i  docieplenie stropu przyczyni się znacząco do częstszego wykorzystania obiektu na różnego rodzaju imprezy.
Poprawa stanu obiektu przyczyni się do podniesienia używalności, co wpłynie na jego atrakcyjność i częstsze wykorzystanie go przez lokalną społeczność.
Etapy realizacji projektu: