Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski proszeni są o zgłaszanie się do pok. nr 1, celem zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, w związku ze zmianą stawki, która od stycznia 2021 r. wynosi 15 zł/os./m-c.
W przypadku, gdy właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oświadczą o kompostowaniu i nieoddawaniu bioodpadów przysługuje zwolnienie w wysokości 2 zł/os./m-c.
Termin składania deklaracji – do 31 stycznia 2021 r.

Przypominamy, iż od nowego roku wchodzi OBOWIĄZEK selektywnego zbierania i oddawania odpadów komunalnych.
deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi