Dzień 18 maja 2020 roku, to setna rocznica urodzin największego z Polaków w historii naszej Ojczyzny. W tym szczególnym dniu przy pomniku przed szkołą w Białce uczciliśmy pamięć Karola Wojtyły - Papieża Wszechczasów. Uroczystość miała skromną, a zarazem wymowną i symboliczną oprawę. Rozpoczęła się od zapalenia zniczy i złożenia wiązanki żółto-białych kwiatów symbolizujących barwy papieskie. Następnie odmówiliśmy litanię do Świętego Jana Pawła II i odśpiewaliśmy ukochaną pieśń Papieża Polaka pt. „Barka”. Kolejnym elementem krótkiej uroczystości były okolicznościowe wystąpienia Wójta Gminy Pana Wiesława Mazurka, który nawiązał do historii powstania pomnika i nadania Szkole tak zaszczytnego imienia oraz przypomniał o pontyfikacie zaznaczając, że Papież Jan Paweł II   jest największym darem, jaki Polska ma i może zaoferować światu.

Podkreślił również niebagatelną rolę ówczesnego Proboszcza Parafii Świętej Trójcy Księdza Kanonika Andrzeja Kieliszka w realizacji tego przedsięwzięcia. Ponadto podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli tę wspaniałą inicjatywę i doprowadzili ją do szczęśliwej finalizacji. Natomiast dyrektor szkoły Pan Dariusz Jurek zabierając głos podkreślił, że pod pomnikiem corocznie odbywają się uroczystości o charakterze religijnym oraz zaznaczył ogromny wkład Wójta Gminy Pana Wiesława Mazurka w cały cykl tworzenia tego jakże symbolicznego miejsca. Przekazał też słowa uznania i podziękowania dla wszystkich, którzy podobnie jak Pan Wójt nie szczędzili starań i trudu by to miejsce powstało i wyglądało tak wspaniale jak obecnie się prezentuje.

W Uroczystości udział wzięli Pan Wiesław Mazurek - Wójt Gminy, Pani Anna Grochoła - Zastępca Wójta, Pani Barbara Palica Przewodnicząca Rady Gminy, Pana Henryk Rosiński – Wiceprzewodniczący Rady Gminy, a także Pana Dariusz Jurek – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Białce.