W dniu 14.11.2023r. podpisano umowę pomiędzy Wojewodą Lubelskim, a Gminą Radzyń Podlaski w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101 923L Radzyń Podlaski- Płudy od km 0+000 do km 3+967” . Wysokość dofinansowania wynosi 1 759 049, 89 zł co stanowi 60 % kosztu kwalifikowalnego zadania. Dokładana wartość zadania będzie znana po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy.

Na drodze 101923L planuje się nową nawierzchnię bitumiczną( warstwa ścieralna) na całym odcinku  3, 967 km o szerokości 5,5m, po prawej stronie pobocze bitumiczne  o szerokości 1 m i gruntowe ulepszone o szer. 0,5 m, po stronie lewej pobocze ulepszone o szer. 0,75 m. Przewidziano również oznakowanie poziome oddzielające pobocze utwardzone od jezdni.