Wójt Gminy Radzyń Podlaski informuje o możliwości darmowego odbioru odpadów rolniczych.
W związku z powyższym, rolnicy zainteresowani przedmiotowym tematem mogą złożyć informację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak:  folia rolnicza, folie po sianokiszonce, worki po nawozach, folie tunelowe oraz opakowania typu Big Bag.

Sposób składania informacji: Urząd Gminy Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski, pok. Nr 1 lub telefonicznie pod numerem: (83) 413-18-10.
Termin składania informacji: do dnia 15 listopada 2023 r.
W przypadku zebrania minimalnej ilości odpadów rolniczych, tj. 8 ton, Gmina Radzyń Podlaski ustali termin, w którym odpady rolnicze należy dostarczyć do PSZOK w Białce.