W związku z pracami nad realizacją Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Członkowie Porozumienia MOF Radzynia Podlaskiego, w którego skład wchodzą: Miasto Radzyń Podlaski, Gmina Radzyń Podlaski, Gmina Borki oraz Powiat Radzyński, ogłaszają nabór kandydatów do Rady Społecznej MOF.
Rada Społeczna MOF pełnić będzie rolę ciała doradczego ds. przygotowania i wdrażania Strategii ZIT MOF Radzynia Podlaskiego i będzie wspierać Lidera i Radę MOF w realizacji działań związanych z instrumentem ZIT.
Ciało Doradcze będzie stanowiło forum współpracy i dialogu interesariuszy z członkami Porozumienia, a także sprawować będzie funkcję konsultacyjno–opiniodawczą w sprawach związanych z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii ZIT.

Ciało Doradcze działać będzie w imieniu wszystkich właściwych dla obszaru realizacji ZIT partnerów społecznych i gospodarczych oraz podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji z terenu gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzynia Podlaskiego.

Szczegółowe cele oraz zakres działania Rady Społecznej MOF zawarte są w Regulaminie, przyjętym Uchwałą Rady MOF.
Termin naboru kandydatów wyznacza się od dnia 13 kwietnia 2023 r. do dnia 15 maja   2023 r.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (RODO), zawartą w dołączonym do formularza dokumencie pn. „KLAUZULA INFORMACYJNA”, należy wysłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub adres korespondencyjny Urzędu Miasta Radzyń Podlaski ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski.

Formularz kandydata do Rady Społecznej MOF Radzynia Podlaskiego


klauzula informacyjna