Wójt Gminy Radzyń Podlaski na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485.)  informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Radzyń Podlaski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Gminy Radzyń Podlaski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski. Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Radzyń Podlaski.
Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 2.11.2022 r. do 2.12.2022 r. w następujących formach:

 • Zbieranie uwag w postaci elektronicznej za pomocą:
  • formularz (tzw. e-formularz) dostępnego na stronie: https://www.radzynpodlaski.pl
  • poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub skrytki ePUAP::/ugradzynpodlaski/skrytka
 • Zbieranie uwag w postaci papierowej za pomocą:

Formularza zamieszczonego do pobrania ze strony https://www.radzynpodlaski.pl

 • Ponadto, formularze w formie papierowej udostępniono w siedzibie Urzędu Gminy Radzyn Podlaski ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski
 • Wypełnione formularze w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Radzyn Podlaski ul. Warszawska 32 21-300 Radzyń Podlaski, lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Radzyn Podlaski ul. Warszawska 32 21-300 Radzyń Podlaski, w godzinach 7.00 – 15.00 oraz za pomocą poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub skrytki ePUAP: :/ugradzynpodlaski/skrytka
 • Formularz dostępny online: https://www.radzynpodlaski.pl lub https://forms.gle/9f1VwTVCu1hbgUxP9

 Zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu. Uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu: Tel. 83413 18 18 od 09:00 do 12:00 w od poniedziałku do piątku. Uwagi ustne można składać również osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Radzyn Podlaski ul. Warszawska 32 21-300 Radzyń Podlaski w pokoju nr  201 od 09:00 do 12:00 w od poniedziałku do piątku.

 • Otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem partnerów społeczno-gospodarczych:
  • zaplanowane w dniu 22.11.2022 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Radzyn Podlaski ul. Warszawska 32 21-300 Radzyń Podlaski – sala konferencyjna(parter)
 • Ankieta konsultacyjna:

dostępna w wersji elektronicznej na stronie https://www.radzynpodlaski.pl

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z przygotowanego formularza.

Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Radzyń Podlaski.

Niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji przygotowane zostanie podsumowanie oraz po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport podsumowujący ich przebieg, zawierający dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówieniu ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Materiały podlegające konsultacjom:
Materiały informacyjne, tj.:

 • Projekt uchwały Rady Gminy Radzyń Podlaski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
 • Uzasadnienie projektu uchwały;
 • Mapa określająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
 • Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski.

udostępnione będą w wersji:

 • elektronicznej na stronie https://www.radzynpodlaski.pl
 • papierowej w Urzędzie Gminy Radzyń Podlaski ul. Warszawska 32 21-300 Radzyń Podlaski pok. Nr 201,

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: https://ugradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/?id=6

 • na stronie internetowej Urzędu https://www.radzynpodlaski.pl
 • na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Radzyn Podlaski ul. Warszawska 32 21-300 Radzyń Podlaski.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 485) oraz zamieszczona na stronie https://www.radzynpodlaski.pl

Obwieszczenie opublikowano dnia 25.10.2022r.

Załączniki: (dostępne w BIP)

 1. Projekt uchwały Rady Gminy Radzyń Podlaski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
 2. Uzasadnienie projektu uchwały;
 3. Mapa określająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
 4. Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Radzyń Podlaski;
 5. Ankieta konsultacyjna
 6. Formularz zgłaszania uwag
 7. Formularz rozpatrzenia uwag