Szanowni Państwo!!!!
Drodzy Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji w zakresie organizacji preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego (węgla) na terenie Polski informuję,
że intensywne działania w tym zakresie prowadzi również Gmina Radzyń Podlaski. Na chwilę obecną Gmina Radzyń Podlaski nie może jeszcze dystrybuować paliwa stałego (w tym węgla) wśród swoich mieszkańców w związku z brakiem możliwości prawnych w tym zakresie, w szczególności uprawnień do prowadzenia tego typu działalności handlowej. Na terenie naszej Gminy nie występują również  podmioty prowadzące cykliczną działalność  ciepłowniczą lub komunalną, które posiadałaby umocowania prawne zezwalające na działalność handlową związaną z prowadzeniem handlu węglem lub innymi paliwami stałymi. Na dzień dzisiejszy wiele gmin na terenie kraju ma właśnie tego typu problem i oczekuje na jak najszybsze wprowadzenie nowych przepisów ustawowych.

Mając na uwadze powyższe pragnę poinformować Państwa, że preferencyjna sprzedaż węgla na terenie naszej Gminy rozpocznie się natychmiast z chwilą wejścia w życie zapisów  ustawy z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Powyższy akt prawny otworzy przed Gminą możliwości w zakresie prowadzenia działalności handlowej w zakresie dystrybucji węgla i paliw stałych oraz pozwoli na zawarcie umów z podmiotami, które wdrożą dystrybucję węgla dla naszych Mieszkańców. Na chwilę obecną cytowana ustawa została uchwalona przez Sejm RP i trafiła do prac w Senacie. Po zakończeniu ścieżki legislacyjnej w parlamencie i uzyskaniu podpisu Prezydenta RP wejdzie w życie i pozwoli na szybkie prowadzenie preferencyjnej dystrybucji paliwa stałego, w tym węgla na obszarze całej Polski.
Z chwilą wejścia przedmiotowej ustawy w życie Gmina Radzyń Podlaski poinformuje swoich Mieszkańców natychmiast o przebiegu sprzedaży węgla na administrowanym terenie, tj. wskaże miejsca jej prowadzenia, podmioty odpowiedzialne za jej organizację , określi przebieg oraz pozostałe informacje niezbędne do jej sprawnego prowadzenia. Informacja powyższa ukaże się bezzwłocznie na stronie internetowej Urzędu Gminy Radzyń Podlaski, na tablicach ogłoszeniowych w sołectwach oraz w innych miejscach szczególnie uczęszczanych przez Mieszkańców, tj. szkołach, sklepach, strażnicach OSP itp.
Na chwilę obecną Urząd Gminy Radzyń Podlaski prowadzi w szczególności działania mające na celu jak najdokładniejsze oszacowanie potrzeb ilościowych paliwa stałego (głównie węgla) niezbędnych do opracowania odpowiednich zapotrzebowań na te paliwa i przekazania ich do jednostek nadrzędnych.
Drodzy Państwo. Składane przez Gminę Radzyń Podlaski zapotrzebowania na paliwa stałe (w tym węgiel) zabezpieczą potrzeby naszych Mieszkańców. W związku z powyższym bardzo proszę wszystkich Państwa o zachowanie spokoju w oczekiwaniu na finalizację preferencyjnej sprzedaży paliw stałych na terenie naszej Gminy. Jednocześnie bardzo proszę o śledzenie strony internetowej Urzędu Gminy Radzyń Podlaski oraz pojawiających się ogłoszeń gminnych w sołectwach.

                                                                                                                             

 Wójt Gminy Radzyń Podlaski

                                                                                                                                    /-/ Wiesław Mazurek