Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski.
W związku z trwającymi działaniami wojennymi na terenie Ukrainy i mogącymi pojawić się z tego tytułu zagrożeniami radiacyjnymi na obszarze Polski, w tym również gminy Radzyń Podlaski, chcę poinformować Państwa, że podjęte zostały w naszej gminie działania mające na celu minimalizację skutków mogących się potencjalnie pojawić tego typu zdarzeń.

W przypadku przekazania  w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, internet itp.) informacji o potencjalnym zdarzeniu radiacyjnym (np. awarii ektrowni jądrowej) i związanym z tym zagrożeniem dla terenu Gminy Radzyń Podlaski, proszę o zgłaszanie sie osób pełnoletnich po odbiór tabletek jodku potasu do Punktów Wydawania Tabletek Jodku Potasu (PWTJP), które na terenie gminy Radzyń Podlaski będą znajdować się w następujących lokalizacjach:
1.Szkoła Podstawowa w Białce;
2.Szkoła Podstawowa w Białej;
3.Zespół Szkół w Zabielu.
Niniejsze ogłoszenie ma na celu wyłącznie poinformowanie Państwa o miejscach, gdzie w razie zaistnienia zdarzenia radiacyjnego będą wydawane tabletki jodku potasu. Na chwilę obecną punkty powyższe nie pracują, a ich ewentualne uruchomienie nastąpi wyłacznie w sytuacji zaistnienia zagrożenia potwierdzonego przez własciwe tym zakresie  instytucje i organy państwowe.
Jednocześnie pragnę poinformować, że na chwilę obecną sytuacja radiacyjna na terenie Gminy Radzyń Podlaski jest bezpieczna i stabilna.


Wójt Gminy Radzyń Podlaski
/-/ Wiesław Mazurek