Gminny Ludowy Klub Sportowy „Unia” Żabików powstał w 1971 roku, jest to najdłużej występujący klub w bialskopodlaskiej klasie okręgowej. Obecnie Prezesem jest Marian Palica za którego Klub święcił największe sukcesy zdobywając w sezonie 2020/21 pierwsze miejsce. Nie obyło by się, to bez pomocy Wójta Gminy Wiesława Mazurka, który zawsze wspierał Klub w chwilach sukcesów, jak i w czasach trochę cięższych dla naszego Klubu.

Przed meczem bialskopodlaskiej klasy okręgowej na boisku w Żabikowie Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski oraz Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek przekazali wspólnie zakupiony sprzęt sportowy w postaci dresów.
Na dresach oprócz nazwy klubu widnieje także logo Starostwa Radzyń Podlaski oraz Gminy Radzyń Podlaski. Drużyna oraz Prezes serdecznie dziękują Staroście oraz Wójtowi za ufundowany sprzęt sportowy.
Obecnie z myślą poprawy warunków do sportowego rozwoju młodzieży z Żabikowa i okolicznych miejscowości, trwają prace przy modernizacji boiska. Klub może prowadzić swoją działalność dzięki pomocy Wiesława Mazurka – wójta gminy Radzyń Podlaski.