Uprzejmie informuję, że zostało wydane Zarządzenie Nr 82/2022 Wójta Gminy Radzyń Podlaski  z dnia 4 października 2022 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych rocznego Programu Współpracy Gminy Radzyń Podlaski z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

W załączeniu projekt Programu.

Wójt Gminy
Wiesław Mazurek

Zarządzenie Nr 82/2022 Wójta Gminy Radzyń Podlaski z dnia 4 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych rocznego Programu Współpracy Gminy Radzyń Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok