Uprzejmie informuję, że w dniu 7 października 2022 r. o godz. 8:00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie  Komisji Kultury, Oświaty i Sportu do placówek oświatowych Gminy Radzyń Podlaski. Tematem posiedzenia będzie zapoznanie się ze stanem technicznym budynków oświatowych, jak również  merytoryczne zapoznanie się ze stanem finansowym  tych jednostek. Komisja chciałaby się zapoznać z metodami nauczania, ich realizacją oraz wynikami.

Przewodniczący Komisji
Michał Wierzchowski