Uprzejmie informuję, że w dniu 28 września 2022 r. o godz. 14:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu.
Tematami posiedzenia będzie m.in.:
1.    Informacja na temat świadczeń socjalnych oraz pomocy społecznej za I półrocze 2022 r.
2.    Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. – informacja na temat realizacji i przebiegu inwestycji na terenie gminy Radzyń Podlaski oraz źródła ich finansowania;

3.    Zgłoszenie propozycji inwestycyjnych do budżetu na rok 2023;
4.    Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji
Michał Wierzchowski