Informujemy, iż od 1 sierpnia 2022 r. uległy zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dnia 14 czerwca 2022 r. Rada Gminy Radzyń Podlaski podjęła Uchwałę Nr XLVI/252/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Nowa stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych wynosi 19 zł za osobę miesięcznie, w przypadku braku kompostowania bioodpadów.

W przypadku, gdy właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oświadczą o kompostowaniu i nieoddawaniu bioodpadów przysługuje zwolnienie w wysokości 4 zł za osobę miesięcznie.
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych wynoszą:
1) za pojemnik/worek o pojemności 60 l - w wysokości 13,40 zł;
2) za pojemnik/worek o pojemności 80 l - w wysokości 17,86 zł;
3) za pojemnik/worek o pojemności 120 l - w wysokości 26,80 zł;
4) za pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 53,60 zł;
5) za pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 245,66 zł;
6) za pojemnik o pojemności 4000 l - w wysokości 893,33 zł;
7) za pojemnik o pojemności 7000 l - w wysokości 1563,33 zł.

Termin składania deklaracji – do 31 sierpnia 2022 r.

- druk deklaracji

 - druk deklaracji