W przyszłym tygodniu Gminny Ośrodek Kultury i Sportu również zaprasza na „ Wakacyjne spotkania z GOKiS „ w Białej , Żabikowie i Jaskach.

Do zobaczenia