Drodzy Mieszkańcy,
w związku z utrzymującą się suszą i brakami wody na ujęciach Gmina Radzyń Podlaski informuję, że wodę z wodociągów należy wykorzystywać wyłącznie do celów bytowych. Szczególnie prosimy o zaprzestanie wykorzystywania wody do podlewania ogrodów i trawników, napełniania basenów oraz innych celów nie związanych z podstawowymi potrzebami. Nieprzestrzeganie zakazu może spowodować przerwy w dostawach wody oraz przyczynić się do znacznego obniżenia ciśnienia wody.