Uprzejmie informuję, że w dniu 24 marca 2022 r. o godz. 14:10 w trybie stacjonarnym odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu.
Tematami posiedzenia będą m.in.:
1.Sprawozdanie z działalności GOPS w Radzyniu Podlaskim za 2021 rok;

2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w Radzyniu Podlaskim za 2021 rok;
3.Sprawozdanie z form wspierania rodziny i pieczy zastępczej za rok 2021;
4.Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji
Michał Wierzchowski