Informujemy, że w związku z awarią sieci wodociągowej w Branicy Radzyńskiej może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody oraz jej barwy.
Pogorszenie jakości wody może wpływać na wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.
Komunikat skierowany jest do odbiorców wody z miejscowości: Branica Radzyńska, Branica Radzyńska-Kolonia, Marynin, Ustrzesz, Zbulitów Duży, Stasinów, Siedlanów, Bedlno Radzyńskie, Białka.
Prowadzone są wszelkie czynności w celu polepszenia jakości wody.