W dniu 1 marca 2022 roku został rozstrzygnięty  Konkurs Plastyczny „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI – BOHATEROWIE NIEZŁOMNI”, którego organizatorem był Wójt Gminy Wiesław Mazurek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim.
Celem konkursu było podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu i polskości oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej.

Oto laureaci konkursu:
I miejsce – Jakub Zakrzewski
II miejsce -Milena Karwowska
III miejsce – Diana Kozieł
Wyróżnienie dla Weroniki Kozieł
W ten sposób uczestnicy konkursu oddali hołd „ Żołnierzom Wyklętym”- bohaterom antykomunistycznego podziemia niepodległościowego w latach 1945 -1963, osób represjonowanych lub takich, które ryzykowały własnym życiem lub internowanym z powodu pomocy udzielanej żołnierzom walczącym z komunizmem w Polsce.

W skład jury weszli:
Anna Grochoła – przewodnicząca komisji
Edyta Wźnica – członek
Zenon Matejek – członek
Artur Dadasiewicz – współorganizator

O odbiorze nagród poinformujemy telefonicznie.
Dziękujemy serdecznie za udział w konkursie.

 

 

 

 

tekst i fot. GOKiS