Na prośbę SPZOZ w Radzyniu Podlaskim informujemy o możliwości zapisywania się pod opiekę lekarza, pielęgniarki i położnej w przychodni przy ul. Wisznickiej. Szczegóły na plakacie