Zarząd Województwa Lubelskiego dokonał kolejnego zwiększenia alokacji w ramach drugiego konkursu unijnego z zakresu wsparcia wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE). Dzięki tej decyzji, Wójt Gminy Radzyń Podlaski - Wiesław Mazurek odebrał w dniu 18 lutego z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego umowę na dofinansowanie projektu.

Gmina Radzyń Podlaski zrealizuje projekt pn. Energia słoneczna dla Gminy Radzyń Podlaski – edycja II, którego wartość wynosi ponad 3,4 mln zł, z czego blisko 2,1 mln zł to środki unijne. W ramach projektu, zamontowane zostaną zestawy kolektorów słonecznych, z których skorzysta ok. 200 mieszkańców. Realizacja pozwoli także m.in. na montaż 12 szt. kotłów na biomasę. Szacuje się, że w ramach projektu roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie blisko 219 ton ekwiwalentu CO2.

oze

oze

oze

oze

oze

oze