Dnia 30 kwietnia 2021 r. w Szkole Podstawowej w Białce odbyła się uroczystość z okazji        VII rocznicy nadania imienia szkole. Ceremonia miała miejsce przed pomnikiem Patrona.
Na początku głos zabrał Dyrektor Szkoły Dariusz Jurek, który powitał zaproszonych gości:  Panią Barbarę Palicę – Przewodniczącą Rady Gminy,  Panią Annę Grochołę – Zastępcę Wójta,  Pana Wiesława Mazurka – Wójta Gminy Radzyń Podlaski, Pana Henryka Rosińskiego –  Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Pana Zenona Matejka – Skarbnika Gminy, Panią Edytę Skrzeczkowską – Wicedyrektor Szkoły oraz Panią Halinę Mironiuk – nauczyciela i Radną Gminy Radzyń Podlaski. Szczególnie serdecznie przywitał najmłodszą społeczność szkolną – delegację dzieci z przedszkola, grupy z klas „0”,  nauczycieli oraz pracowników szkoły .

Podkreślił, że patron Św. Jan Paweł II to bardzo ważna postać w życiu szkoły. Wokół niego buduje się tradycje, wprowadza uczniów w świat wartości. Cała społeczność szkolna dokłada wszelkich starań, aby jego nauki były dla nas drogowskazem w pracy i w życiu. Zgromadzeni goście, delegacja dzieci z grup przedszkolnych oraz oddziały z klas „0” pod opieką wychowawczyń po wspólnej modlitwie złożyli kwiaty i zapalili znicze przed pomnikiem.
Wójt Gminy Wiesław Mazurek wspominał wydarzenia z 2014 roku, podczas których Szkoła Podstawowa w Białce jako pierwsza w Polsce otrzymała imię Św. Jana Pawła II.  Przypomniał okoliczności i osoby zaangażowane w powstanie pomnika Papieża Polaka.
Rocznicowa uroczystość skłoniła wszystkich do zadumy i refleksji nad własnym życiem i postępowaniem. Z tej okazji powstał również montaż słowno-muzyczny „Święty Jan Paweł II naszym wzorem do naśladowania”. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Dyrektor Szkoły Dariusz Jurek, Katarzyna Ostrowska, Ewa Danuta Niewęgłowska, natomiast opiekunem muzycznym  Halina Mironiuk.  W tych trudnych czasach kiedy nie mogliśmy spotkać się razem z uczniami na celebracji szkolnej, powstał „zdalny apel” z udziałem dyrekcji, uczniów, rodziców, nauczycieli,  pracowników szkoły oraz gościa -  Proboszcza Parafii Św. Trójcy ks. kan. Krzysztofa Pawelca. Całość dostępna jest na https://youtu.be/al6tTLvnWfo.
Podążamy dalej za słowami Świętego Jana Pawła II : „Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać”. Na zakończenie dyrektor szkoły podziękował uczestnikom za przybycie i zaprosił na Mszę Świętą w intencji społeczności szkolnej.

tekst i fot. SP Białka