Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  ogłosiło kolejną edycję Bitwy o wozy 2020. Tym razem środki zostaną przeznaczone na zakup 49 nowych wozów bojowych dla 49 gmin. W każdym z byłych 49 województw (według stanu granic województw na 31.12.1998 r.). Szczegóły II edycji Bitwy o wozy pod linkiem: https://www.gov.pl/web/mswia/bedzie-kolejna-edycja-bitwy-o-wozy-