Wójt Gminy Radzyń Podlaski informuje, że w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej, prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, ogłoszony został stan zagrożenia suszą rolniczą na terenie Gminy Radzyń Podlaski. Przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, stanowią podstawę prawną do procesu szacowania tegorocznych szkód suszowych na potrzeby udzielania pomocy dla producentów rolnych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem warunkiem ubiegania się o pomoc jest protokół z oszacowania szkód wygenerowany przez aplikację publiczną, a zatem aby uzyskać protokół z oszacowania szkód suszowych należy złożyć wniosek o oszacowanie szkód za pośrednictwem publicznej aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”, do dnia 15 października roku wystąpienia suszy.

Producent rolny może ponadto ( nie jest to obowiązkowe)  wystąpić do urzędu gminy z wnioskiem o szacowanie szkód spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych przez komisje powołaną  zarządzeniem Wojewody Lubelskiego. Producent rolny zgłasza wystąpienie szkód w terminie umożliwiającym ich oszacowanie, nie później niż do dnia 15 września roku wystąpienia szkody na formularzu wniosku (do pobrania).

Komisja może szacować jedynie uprawy, które nie zostały uprzątnięte  z pola na dzień szacowania w terenie. Uprawy, które rolnik zbierze z pola mogą być oszacowane jedynie przez aplikację.

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o płatności  bezpośrednie składanym do ARiMR w 2024r.

Więcej informacji pod nr tel. 83 413 18 10.

formularz wniosku