Wykaz sołtysów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 Marek Matejuk sołtys wsi Biała

Jerzy Bednarczyk sołtys wsi Płudy

Krystyna Borkowska sołtys wsi Paszki Małe

Danuta Fijałek sołtys wsi Branica Radzyńska - Kol

Dariusz Karwowski sołtys wsi Jaski

Anna Kublicka sołtys wsi Marynin

Elżbieta Kuźmiuk sołtys wsi Radowiec

Jan Marciniuk sołtys wsi Zbulitów Duży

Teresa Michalska sołtys wsi Zabiele

Andrzej Opolski sołtys wsi Żabików

Andrzej Ostrowski sołtys wsi Główne

Stanisław Pulik sołtys wsi Ustrzesz

Henryk Rosiński sołtys wsi Siedlanów

Paweł Walczyna sołtys wsi Brzostówiec

Grzegorz Zabłocki sołtys wsi Białka

Rafał Zakrzewski sołtys wsi Stasinów

Maria Danuta Niewęgłowska sołtys wsi Paszki Duże

Anna Włoszek sołtys wsi Bedlno Radzyńskie

Janusz Rożen sołtys wsi Branica Radzyńska

Grzegorz Mazurek sołtys wsi Bedlno