Jesteś tutaj: Start / Projekty z funduszy UE

Projekty z funduszy UE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

2 października 2017

Ogłoszenie

ROZEZNANIE RYNKU NA USŁUGI W ZAKRESIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA NAUCZYCIELI 

Przejdź do - Energia słoneczna dla Gminy Radzyń Podlaski
29 grudnia 2016

Energia słoneczna dla Gminy Radzyń Podlaski

Uprzejmie informuję, że Gmina Radzyń Podlaski w ramach konkursu nr RPLU.04.01.00-IŻ.00-06-001/16 Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 podpisała umowę na dofinansowanie z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Energia słoneczna dla Gminy Radzyń Podlaski”.

 

Czytaj więcej o: Energia słoneczna dla Gminy Radzyń Podlaski
Przejdź do - Poprawa bazy dydaktyczno – sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Radzyń Podlaski
7 czerwca 2016

Poprawa bazy dydaktyczno – sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Radzyń Podlaski

BENEFICJENT: GMINA RADZYŃ PODLASKI

Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna

Działania 8.2. Infrastruktura szkolna i sportowa,

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

 

Czytaj więcej o: Poprawa bazy dydaktyczno – sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Radzyń Podlaski
Przejdź do - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO – TŁOCZNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI RADOWIEC, GMINA RADZYŃ PODLASKI.
9 września 2015

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO – TŁOCZNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI RADOWIEC, GMINA RADZYŃ PODLASKI.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO – TŁOCZNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI RADOWIEC, GMINA RADZYŃ PODLASKI.

Działanie: 321 – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00443-6921-UM0300478/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

 

Czytaj więcej o: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO – TŁOCZNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI RADOWIEC, GMINA RADZYŃ PODLASKI.
16 czerwca 2015

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Tytuł projektu: pn.”Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej o: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Przejdź do -  Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez zorganizowanie Ludowego Festynu i wydanie folderu
16 czerwca 2015

Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez zorganizowanie Ludowego Festynu i wydanie folderu

Działanie 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Beneficjent: Gmina Radzyń Podlaski . Umowa o przyznanie pomocy Nr 01682-6930-UM0343115/13 z dnia 25 lipca 2013 roku zawarta na podstawie  ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju  Obszarów Wiejskich

Czytaj więcej o: Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez zorganizowanie Ludowego Festynu i wydanie folderu
Przejdź do - Opracowanie wirtualnego przewodnika po obszarze Gminy Radzyń Podlaski w celu promowania obszarów wiejskich w kierunku rozwoju turystyki.