tytoń

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina, że w dniu 15 maja 2021 r. upływa termin składania Informacji o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego za rok sprawozdawczy 2020/2021.
Producent surowca tytoniowego, wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego zobowiązany jest przekazać do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR Informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego, zawierającą dane dotyczące m.in. powierzchni uprawy poszczególnych grup odmian tytoniu, zawartych umów zbycia surowca tytoniowego, masy wyprodukowanego surowca tytoniowego, masy surowca dostarczonego nabywcy, stanów magazynowych, masy surowca zniszczonego. Producent surowca tytoniowego składa Informację o produkcji i zbyciu surowca tytoniowego osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do Dyrektora OT KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres producenta rolnego.

logo

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyniu Podlaskim ogłasza  nabór ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii  w 2021 roku.  Przyjęte uchwałą Nr XXVIII/146/2020 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2020   r. zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani przewidują:

dzień strażaka

Z okazji Dnia Strażaka pragniemy złożyć wszystkim Strażakom OSP i PSP wyrazy szacunku i uznania za ciągłą gotowość do niesienia pomocy w każdej sytuacji, trud, poświęcenie i ofiarność w służbie Panu Bogu i ludziom. Życzymy wielu lat w zdrowiu, sukcesów w życiu osobistym, zawodowym i pracy społecznej, niech nasz Patron św. Florian wyprasza potrzebne Łaski. Kapelan powiatowy strażaków ks. kan. Henryk Och, prezes ZOG OSP RP dh wójt Wiesław Mazurek

7 rocznica

Dnia 30 kwietnia 2021 r. w Szkole Podstawowej w Białce odbyła się uroczystość z okazji        VII rocznicy nadania imienia szkole. Ceremonia miała miejsce przed pomnikiem Patrona.
Na początku głos zabrał Dyrektor Szkoły Dariusz Jurek, który powitał zaproszonych gości:  Panią Barbarę Palicę – Przewodniczącą Rady Gminy,  Panią Annę Grochołę – Zastępcę Wójta,  Pana Wiesława Mazurka – Wójta Gminy Radzyń Podlaski, Pana Henryka Rosińskiego –  Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Pana Zenona Matejka – Skarbnika Gminy, Panią Edytę Skrzeczkowską – Wicedyrektor Szkoły oraz Panią Halinę Mironiuk – nauczyciela i Radną Gminy Radzyń Podlaski. Szczególnie serdecznie przywitał najmłodszą społeczność szkolną – delegację dzieci z przedszkola, grupy z klas „0”,  nauczycieli oraz pracowników szkoły .

logo

Gmina Borki planuje organizację IV Forum Przedsiębiorczości.  Zapraszamy Przedsiębiorców z terenu Gminy Radzyń Podlaski do udziału w tym wydarzeniu. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa pod nr  tel.  81 857 41 90.

logo

Rozporządzenie Nr 8 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego

plakat

Urząd Statystyczny w Lublinie zaprasza placówki wychowania przedszkolnego z województwa lubelskiego do udziału w konkursie plastycznym pt. „Mój wymarzony dom”.
Cele Konkursu:
- rozwój umiejętności plastycznych i rozbudzenie kreatywności dzieci
- umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu,
- poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 wśród dzieci,
- wyłonienie najlepszych prac wykonanych przez dzieci.

Atrakcyjne nagrody!

logo

WIOSENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE
Informuję, że w dniach 24-26 kwietnia 2021 r. na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 - 30 dawek na 1 km². Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych
Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu. Nie wolno dotykać szczepionki !

logo

W związku z zachowaniem obowiązku trwałości rozumianej jako gotowość instytucjonalną do  świadczenia usług przedszkolnych w ramach realizacji  projektu pt. „Gmina Radzyń Podlaski stawia na przedszkolaków!” o numerze  RPLU.12.01.00-06-0005/18 - Gmina Radzyń Podlaski zapewnia, że jest gotowa do świadczenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie miejsc wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Białej, Białce, Zabielu i Żabikowie. Liczba utworzonych i dostępnych miejsc wynosi 65.  Osoby zainteresowane skorzystaniem z dostępnych miejsc prosimy o kontakt z Dyrektorami Oddziałów Przedszkolnych.