Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

8 lutego 2016

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Radzyń Podlaski 2016 rok

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Radzyń Podlaski 2016 rok

30 stycznia 2016

Zwrot podatku akcyzowego luty 2016

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

W terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016r.

Przejdź do - Nagroda dla Wójta Gminy - Wiesława Mazurka
31 stycznia 2016

Nagroda dla Wójta Gminy - Wiesława Mazurka

W dniu 30 stycznia br. w Domu Ludowym w Białej odbyła się doroczna gala RaSIL-u,na której wręczono m.in. Niedźwiadki w kategorii “Promujemy najlepszych”.
W kategorii Najlepsza inicjatywa samorządowa/najlepszy samorządowiec  w 2015: nagrodę otrzymał Wiesław Mazurek, wójt Gminy Radzyń.

Czytaj więcej o: Nagroda dla Wójta Gminy - Wiesława Mazurka
28 stycznia 2016

Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski

MIESZKAŃCY GMINY
RADZYŃ PODLASKI
Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm.) zwołuję na dzień  4 lutego 2016  roku na godz. 10:oo – XVIII  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej o: Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski
20 stycznia 2016

Ankietowe Badania Rolne

plakat - badania rolne

Przejdź do - Harmonogram wywozu odpadów komunalnych  z terenu Gminy Radzyń Podlaski 2016 rok
Przejdź do - Nowy Sołtys wsi Biała
16 stycznia 2016

Nowy Sołtys wsi Biała

W dniu 15 stycznia w miejscowości Biała został wybrany nowy sołtys.
Został nim Pan Marek Matejuk

12 stycznia 2016

ZAPROSZENIE

Wójt Gminy RADZYŃ PODLASKI zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm) do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego.


                                                                                                                                    Wójt Gminy
                                                                                                                               (-) Wiesław Mazurek