Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

7 kwietnia 2016

Ogłoszenie - Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania

W związku z ostatnim rokiem realizacji projektu  Pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem, ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy, Obszar Priorytetowy: 2. Środowisko i Infrastruktura, Obszar Tematyczny: „Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska”, Wójt Gminy Radzyń Podlaski ogłasza uzupełniający nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na demontaż i utylizację  wyrobów zawierających azbest. W związku z klasyfikacją wydatkowanych środków powyższy nabór dotyczy jedynie wniosków od osób fizycznych.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie - Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania
Powiększ zdjęcie 500
22 marca 2016

Program 500+

Program Rodzina 500+ to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. 

Czytaj więcej o: Program 500+
Powiększ zdjęcie
18 marca 2016

Gminny Konkurs Pieśni Wielkopostnej

W dniu 16 marca  w Zespole Szkół w Zabielu odbył się Gminny Konkurs Pieśni Wielkopostnej. Wzięło w nim udział 6 zespołów w kategorii klas I – III oraz 6 zespołów w kategorii klas IV – VI ze szkół podstawowych Gminy Radzyń. Dwa zespoły wystąpiły w kategorii gimnazjum.

 

Czytaj więcej o: Gminny Konkurs Pieśni Wielkopostnej
15 marca 2016

Zaproszenie na XIX Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski

Mieszkańcy Gminy
RADZYŃ PODLASKI

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm.) zwołuję na dzień  22 marca 2016  roku na godz. 10oo – XIX  Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej o: Zaproszenie na XIX Sesję Rady Gminy Radzyń Podlaski
Powiększ zdjęcie
13 marca 2016

Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn OSP

W dniu 13 marca  w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Żabikowie odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn OSP o puchar Wójta Gminy Wiesława Mazurka. W turnieju udział wzięło 6 drużyn OSP: Bedlno, Brzostówiec, Paszki Duże, Ustrzesz, Płudy, Żabików.

Czytaj więcej o: Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn OSP
Powiększ zdjęcie
11 marca 2016

Dzień Sołtysa w Gminie Radzyń Podlaski

Dnia 11 marca przypada  Dzień Sołtysa. Z tej okazji Wójt Gminy Radzyń Podlaski - Pan Wiesław Mazurek spotkał się w Urzędzie Gminy z  Sołtysami z Gminy.  Wójt Gminy , Przedownicząca Rady Gminy - Pani Anna Grochoła oraz Vicerzewodnicząca Rady Gminy - Pani Maria Frączek złożyli życzenia dla sołtysów. Podczas spotkania sołtysi otrzymali z rąk Wójta Gminy prezenty.

Czytaj więcej o: Dzień Sołtysa w Gminie Radzyń Podlaski
11 marca 2016

Energia słoneczna dla Gminy Radzyń Podlaski - lista osób wylosowanych

W dniu 11 marca odbyło się losowanie osób, którzy będą zakwalifikowani do udziału w planowanym projekcie "Energia słoneczna dla Gminy Radzyń Podlaski"
Osoby wylosowane proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy Radzyń Podlaski celem pobrania i podpisania umów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2016r.
Umowy dostępne są w pok. nr 1 i 8 Urzędu (parter)

Czytaj więcej o: Energia słoneczna dla Gminy Radzyń Podlaski - lista osób wylosowanych
10 marca 2016

Informacja ARiMR

Informacja ARiMR dotycząca ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW na lata 2014-2020.

Czytaj więcej o: Informacja ARiMR