Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

19 marca 2020

Informacje oraz zalecenia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Prosimy o kontaktowanie się wyłącznie telefonicznie lub mailowo z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Radzyniu Podlaskim:

numery ogólne: 83 352 74 16 lub 83 352 74 17

numery alarmowe, na które proszę dzwonić poza godzinami pracy urzędu i w sytuacjach kryzysowych: 668 838 347 oraz 604 464 150

kontakt mailowy: psse.radzynpodlaski@pis.gov.pl lub sekretariat@psseradzynpodlaski.pl

Płatności dla PSSE można dokonywać na numer konta: 47 1010 1339 0003 0322 3100 0000 (NBP O/OKR. Lublin)

Czytaj więcej o: Informacje oraz zalecenia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
18 marca 2020

Informacja dla Mieszkańców

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 16 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 16 marca 2020 r.  został wprowadzony całkowity zakaz handlu na targowisku miejskim w Radzyniu Podlaskim przy ul. Targowej.  Zakaz obowiązuje od 17 marca 2020r. do 25 marca 2020 r. Osoby prowadzące handel wbrew wprowadzonemu zakazowi podlegają karze grzywny do 3 tyś. zł.

Czytaj więcej o: Informacja dla Mieszkańców
18 marca 2020

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 14 marca 2020 r.

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie  ogłaszenia stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Czytaj więcej o: Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 14 marca 2020 r.
17 marca 2020

Informacja

Szanowni Mieszkańcy. Informuję, że zaplanowany na dzień 19 marca 2020 r. na godz. 12.00 trening Systemu Wczesnego Ostrzegania z głośnym użyciem syren alarmowych na terenie naszej Gminy został z powodu panującej sytuacji epidemicznej odwołany.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski

/ - / Wiesław Mazurek

Czytaj więcej o: Informacja
17 marca 2020

informacja

Uprzejmie informujemy, że od 18 marca 2020r. PSZOK w Białce czynny będzie w środy oraz piątki w godz. Od 15:15 do 19:15.

Czytaj więcej o: informacja
16 marca 2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Radzyń Podlaski w sprawie odwołania kwalifikacji wojskowej w 2020 r. /WAŻNE/

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 423), informuję wszystkich mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski, którzy otrzymali wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminach od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r., że uległy one na mocy wyżej wymienionego rozporządzenia anulowane. Proszę zainteresowane osoby o niezgłaszanie się do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Radzyniu Podlaskim. O nowych terminach kwalifikacji wojskowej zostaniecie Państwo poinformowani odrębną korespondencją.

 

Wójt Gminy Radzyń Podlaski

/-/ Wiesław Mazurek

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Radzyń Podlaski w sprawie odwołania kwalifikacji wojskowej w 2020 r. /WAŻNE/
13 marca 2020

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI Z DNIA 13 MARCA 2020 R. W SPRAWIE ZMIANY TRYBU PRACY URZĘDU GMINY RADZYŃ PODLASKI W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EMIDEMICZNĄ NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W związku z sytuacją epidemiczną panującą na terenie Polski KOMUNIKUJE do publicznej wiadomości informację, że Urząd Gminy Radzyń Podlaski oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim od dnia 16 marca 2020 r.  do odwołania ograniczają do minimum załatwianie spraw, które wymagają bezpośredniego kontaktu z interesantami. W sprawach urzędowych zaleca się kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Radzyń Podlaski pod numerami telefonów wskazanymi na wykazie załączonym poniżej. Bardzo proszę o korzystanie  z łączności telefonicznej, celem umówienia się z właściwym pracownikiem, przewidzianym do realizacji danej sprawy. Powyższe kroki zostały wprowadzone w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne naszych mieszkańców oraz wszystkich gości i osób odwiedzających Urząd Gminy Radzyń Podlaski.

WYKAZ TELEFONÓW SŁUŻBOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY RADZYŃ PODLASKI

83 413 18 00

Sekretariat

B. Mazur

83 413 18 01

Wójt Gminy

Wiesław Mazurek

83 413 18 02

Z-ca Wójta

Anna Grochoła

83 413 18 03

Podatki

J. Niewęgłowski, I. Koczkodaj

83 413 18 04

Informatyk, jednostki OSP,

zaopatrzenie

D. Howorus,

A. Adamski

83 413 18 05

Księgowość podatkowa

A.Meksula

83 413 18 06

Ewidencja Ludności, działalność gospodarcza

D. Białucha

83 413 18 07

Kasa Urzędu

G. Cieślak

83 413 18 08

Księgowość

A. Jarzyna

83 413 18 09

Skarbnik Gminy

Z. Matejek

83 413 18 10

Odpady komunalne, ochrona Środowiska

A. Witkowska, K. Milczarek

83 413 18 11

Zagospodarowanie przestrzenne, kanalizacja, woda

J. Kamiński, R. Belniak

83 413 18 14

Oświata, księgowość oświatowa

B. Matejek,

A. Petkowicz

83 413 18 12

83 413 18 13

83 413 18 16

83 413 18 17

GOPS

M. Kułak, T. Doluk,

O. Tarnowska, E. Szwed, E. Matuszewska, D. Mazurek,

M. Szymanek

83 413 18 18

Zamówienia publiczne, obsługa rady, fundusz sołecki, kadry

A. Belniak, A. Rosińska

83 413 18 19

Oświata, inwestycje i rozwój

K. Goś, D. Izdebski

 

Adres e-mail Urzędu Gminy Radzyń Podlaski :  ug@radzynpodlaski.pl

Adres e-mail Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej :  gops@radzynpodlaski.pl

Wszelkie płatności na rzecz Gminy Radzyń Podlaski (opłata za wodę, opłaty śmieciowe itp.)  proszę w miarę możliwości dokonywać na konta bankowe

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Wójt Gminy Radzyń Podlaski

                                                                                                                   / - / Wiesław Mazurek

Czytaj więcej o: KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI Z DNIA 13 MARCA 2020 R. W SPRAWIE ZMIANY TRYBU PRACY URZĘDU GMINY RADZYŃ PODLASKI W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EMIDEMICZNĄ NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Powiększ zdjęcie
12 marca 2020

Co trzeba wiedzieć na temat zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Drodzy mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski!

Zasady zachowania się osób które powracają z zagranicy, które miały lub mogły mieć kontakt z osobą zakażoną:  Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje zaniechanie podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.

Czytaj więcej o: Co trzeba wiedzieć na temat zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa