INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ ORAZ DOSTAW BEZPOŚREDNICH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 marca 2019

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzyniu Podlaskim przypomina, że zgodnie  z aktualnie obowiązującym stanem prawnym gospodarstwa działające na rynku spożywczym, tj. podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią oraz podmioty prowadzące produkcję pierwotną obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej – na podst. Art. 61 i 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r., o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018r., poz. 1541 z późn. zm.).

Więcej informacji w załączniku i na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Pliki do pobrania